Historien om Ju-Jitsu

Historisk rids omkring Ju-Jitsu

Våbenløst forsvar fra Japan

Vi hører første gang om våbenløst forsvar i Japan allerede omkring år 1000 e.Kr. Men det var først fra 1500-tallet og frem til 1876, at Ju-Jitsu blev videreudviklet af samuraierne i Japan.

De japanske samuraier

I Japan var samuraierne landets særlige sværd-adel, som stort set havde eneret på at bære våben og bruge disse. Samuraierne var en mellemting mellem politi og soldater, og de opbyggede et meget omfattende kampsystem. De brugte en metode, der byggede på nærkamp med slag – enten ubevæbnet eller med anvendelse af mindre våben. Metoden blev brugt til defensivt eller offensivt at tøjle en eller flere ubevæbnede eller småt bevæbnede modstandere.

Da Japan imidlertid omkring 1850 ikke havde deltaget i større krige i næsten 300 år, samtidig med at der kom nye krigsformer med skydevåben, betød det, at to modstandere nu sjældent mødtes i kamp mand mod mand. Det blev derfor klart for samuraierne, at nærangreb – udelukkende med slag – hurtigt ville blive ineffektivt. Derfor udviklede de Ju-Jitsu til den form vi kender i dag, hvor den mest effektive metode for Ju-Jitsu-udøveren er at pacificere sin modstander ved også at benytte låse, kast og stranguleringer. Disse teknikker blev bygget på princippet om at udnytte modstandernes egne kræfter imod dem selv.

Nutidens Ju-Jitsu

Samuraiernes betydning og anseelse dalede således langsomt, frem mod 1876, hvor de helt blev frataget deres beskyttede position i samfundet ved lov. Men deres kampsportssystem, Ju-Jitsu, fortsatte en stille tilværelse frem til slutningen af 1900-tallet, hvor sporten igen fandt sin opblomstring – først i Japan og siden i Europa, og efter 2. verdenskrig kom Ju-Jitsu for alvor ud blandt den bredere befolkning.

Ju-Jitsu i Danmark

Ju-Jitsu er fællesbetegnelsen for stilarterne Ju-Jutsu og Jiu-Jitsu, der er de bæltegradueringssystemer, som klubberne i Danmark træner efter. Af historiske årsager benytter klubberne i Danmark to forskellige gradueringssystemer, hvilket skyldes, at man tidligere var organiseret hver for sig. Derfor benytter nogle klubber betegnelsen Ju-Jutsu og andre Jiu-Jitsu.

Hvad træner vi?

Ju-Jitsu tager udgangspunkt i at være effektivt som selvforsvar på alle distancer. Der arbejdes både med afstand til modstanderen, stående med greb i modstanderen og gulvkamp med greb i modstanderen. At træne Ju-Jitsu indebærer at træne basisteknikker fra Karate (slag, spark, parader), Judo (kast, låse, holdegreb) og Aikido (kast, låse). Ju-Jitsu er opbygget ud fra den filosofi, at system og teknikker skal tilpasses situationen.

Ju-Jitsu som konkurrencesport

Ud over at være selvforsvar dyrkes Ju-Jitsu også som konkurrencesport, hvor man tester sin kunnen. Til konkurrence dystes der fx i “Duo Games”, hvor man parvis fremviser 12 udvalgte selvforsvarsteknikker, der bliver bedømt af et dommerpanel. En anden konkurrencegren af Ju-Jitsu er “Fighting”, hvor to kæmpere dyster mod hinanden. Point scores med markering af slag og spark, kast og kontrolteknikker (fx holdegreb, armlås og stranguleringer). Der dystes også i “Reaktionsbane”, hvor man tester sig selv på en rute og forsvarer sig mod forskellige angreb undervejs.

Sammenhold og god sportsånd

Frem for alt handler det om kampsport og selvforsvar.

Klubberne lægger dog også stor vægt på at vi har det godt sammen og kan hygge når vi mødes med klubberne på tværs af landet. Her er stemningsvideo fra den årlige sommerlejr.