Generel information til Sommerlejr

Under dette punkt har vi samlet en række informationer, som både gælder den enkelte sommerlejr for det givne år og for alle sommerlejre generelt. Indholdet vil derfor ændre sig hen over året efterhånden i takt med, at vi nærmer os årets lejr. Så vil flere og flere sider dukke op med specifik information om årets lejr. Lige efter en lejren vil de blive ryddet ud i antal sider, og der bør kun være sider tilbage med generel information.

Formålet er at give information til både den erfarne deltager med mange års sommerlejre i bagagen, den helt nye, der skal af sted på sin første lejr og til forældre eller pårørende, som gerne vil vide, hvad det hele går ud på.

Hvis der noget er noget, du mangler eller vil vide mere om, så kontakt breddeudvalget

Se den herunder, hvis du ikke har læst invitationen endnu. 

230702 JJ Invitation Sommerlejr 2023.pdf

Information til deltagerne

Sommerlejr 2024 holdes i Skovlunde

I år har vi både værelse og klasselokaler til rådighed. Fordelingen kan dog først laves efter tilmeldingsfristen er udløbet. 

Læg også mærke til:

– andre aktiviteter underlejren. Følg med her samt på Facebook og se om du skal pakke ekstra.

Træningsudstyr:

Såfremt du ønsker at træne med træningsvåben, så skal du selv have dem med.  Medbring derfor egen Jo (stav) hvis du er interesseret. Lejren kan ikke stille med nok stave til alle dem, der normalt ønsker at være med.  

Du må også gerne medbring træningsvåben såsom kort stav og træningskniv. 

Der bliver også masser af andre aktiviteter på lejren, så husk også lige noget tøj, der kan tåle at blive vådt (det bliver nok ikke kun af sved).

Du finder meget mere information her og på Facebook løbende hen med lejren 

 

Vi skal dog også lige have noget af det, der normalt står med småt. Vi vælger dog at skrive det, så det kan læses:

Information til forældre

Ju-Jitsu Danmarks Sommerlejr er en uge med fantastiske oplevelse for alle deltagere, senior såvel som junior.

På lejren oplever mange af juniorerne at træffe nye kammerater og endda fremtidige venner, som de også bagefter har et sammenhold med og glæder sig til at se til næste år (eller til de andre aktiviteter undervejs i årets løb). 

Udtalelser fra juniorer om sommerlejr:

– “Hvornår kan jeg melde mig til næste sommerlejr. Jeg skal bare med”

– “Det er svært at vælge, hvad jeg skal træne i morgen. Der er så meget at vælge imellem”

– “Hvorfor er der et helt år til vi skal på lejr igen”

Udover alt det andet, der foregår på sommerlejren, sørger vi også for at tage hensyn til vores juniorer på lejren ved blandt andet følgende:

Hvad skal jeg tage med?

Det kan være svært at pakke til en hel uge, når der både skal trænes, hygges, tages på udflugt, festes og i det hele taget være væk hjemmefra. Listen er ikke udtømmende, da det er individuelt, hvad man har brug for til en uge. Det er heller ikke det hele, som alle har brug for at tage med.

Brug således listen som inspiration til, hvad du kan og skal pakke og se på programmet for lejren for at være sikker på, at du har pakket det, du vil have med.

Husk i øvrigt at få det hele med hjem igen. Vi har hvert år en række efterladenskaber, som det er meget svært at finde ejeren til.

Til træning:

 

Soveudstyr:

 

Personligt

 

Udflugt

 

Fornødenheder


Gør en indsats på lejren

Der er behov for din indsats på lejren udover at deltage i træningen.

Prisen for lejren er sat således, at Ju-Jitsu Danmark igen i år er nødt til at yde et stort tilskud for, at det hele kan løbe rundt. Prisen for den enkelte deltager dækker i realiteten kun forplejning og overnatning med en lille del tilbage til de øvrige aktiviteter. Lejren går således i underskud bare på at dække aktiviteterne.

Udover dette tilskud er der således også behov for en stor indsats af frivillige for, at det kan lade sig gøre at afholde en så stor lejr som denne. Først og fremmest er der rækken af instruktører fra Ju-Jitsu Danmark, der ikke får betaling for deres undervisning. Herudover står der personer bag underholdning, aktiviteter, planlægning og gennemførelse, indgå aftaler med skole, steder, bus, osv.

På selve lejren er der også behov for, at du giver en hånd med for, at det hele løber rundt.

 

Undervejs kan der også være behov for, at du giver en hånd med med andre ting.

Alt i alt kan vi ved at hjælpe hinanden sørge for en god lejr til en rimelig pris.

Lejrledelsen sørger for, at alle klubber bliver rimeligt belastet set i forhold til deltagerantal under lejren.Dojokun - Etikette i Dojoen

Her finder du spillereglerne for etikette og opførsel i Dojo’en. Det gør vores træning og ophold på lejren nemmere, hvis alle kender og følger dem.

Træningsstart og -slut 

Når træningen begynder eller slutter, klapper instruktøren tre gange i hænderne. Herefter går alle på linje med den højest graduerede først (længst til højre for instruktøren). Dangrader stiller på række til højre for instruktøren.

Der opstilles efter grad (bæltefarve) uanset, om der trænes i gi, T-shirt eller andre former for træningsdragt. I Dan-rækken opstilles kun efter bæltefarve, ikke efter specifik dangrad.

Hilse ritual: 

Instruktøren sætter sig i seiza og giver tegn til at eleverne sætter sig. Herefter sætter alle elever sig i seiza samtidigt.

Instruktøren giver signal til meditation ved at sige ”Mokusō”.

Instruktøren ender meditation ved at sige ”Mokusō yame”

Hvis dojo’en har en kamiza: Instruktøren vender sig mod kamiza og siger: Rei; Alle bukker mod kamiza.

Instruktøren bukker mod hjælpetræner(e), Dan-graduerede og evt. æresgæster.

Instruktøren vender sig mod eleverne. Den højst graduerede elev beder alle bukke ved at sige: ”Sensei ni rei”.

Instruktøren rejser sig, og giver tegn til, at eleverne rejser sig. Herefter rejser alle elever sig samtidigt.

Alle bukker på instruktørens tegn.

Generelt 

Alle skal møde senest til den fastsatte tid. Hvis man ønsker at forlade træningen før tiden, meddeler man dette til instruktøren.

Har man nogen skavanker, der gør, at man ikke kan udføre visse øvelser, meddeler man dette til instruktøren. Hvis man bliver skadet, meddeler man dette til instruktøren.

Negle på hænder og fødder skal være kortklippede og rene, så man ikke skader sig selv eller andre. Der må ikke bæres sko, huer, smykker og lign. på måtten. Smykker der ikke kan fjernes, tildækkes med sportstape.

Gi og øvrigt træningsudstyr skal vaskes (meget) jævnligt.

Respekter andre 

Brug ikke andres ting uden af have spurgt om lov først. Hverken under træningen eller i pauserne. 

- Ovenstående er godkendt af Stilartsudvalg i Ju-Jitsu Danmark.


Hjælp til tilmelding til sommerlejr

Tilmelding for Ju-Jitsu Danmarks medlemmer til Sommerlejr foregår via DJUportalen. Det sikrer, at dine medlems oplysninger føres direkte over i din tilmelding, at din betaling går direkte ind på rette konto i vores bogholderi og at vi kan trække deltagerlister ud.

Da DJUportalen skal dække rigtig mange forskellige typer arrangementer kan det være lidt vanskeligt at finde rundt og få det til at lykkes første gang. Til hjælp har vi derfor fremstillet nedenstående beskrivelse, som vi håber vil gøre det lettere for dig at blive tilmeldt.

Tilmelding på DJUportalen kræver, at du er medlem af en klub og i de allerfleste tilfælde, at du har en gyldig licens. Altså at du er indmeldt i og har betalt kontingent til Ju-Jitsu Danmark. Hvis ikke det er tilfældet, så spørg i din klub om den del. Nogen klubber har kontingent til Ju-Jitsu Danmark med i klubbens kontingent, nogen skal betale selv, men indmeldes samlet og nogen gør det på det en helt tredje måde. Derfor er det bedst at afklare med din klub, hvordan det foregår.

Tilmelding til sommerlejr er delt i to: hele ugen eller enkelte dage. grundlæggende foregår tilmelding på samme måde. Der er blot oprettet to forskellige arrangementer til det. Du skal blot vælge det rigtige som start.

Herudover skal du vælge om du er senior eller junior (14 år eller derunder) og om du vil have træning og forplejning eller om du bare skal have forplejning (som oftest forældre eller anden ansvarlig voksen fra klubben). Aktiviteter på lejren udover træning og overnatning er med i prisen, uanset hvilken du vælger,

Vejledning til DJUportalen for sommerlejr


Sommerlejr Busplan

Der bliver ingen bustransport i år.