Klubservices

Ju-Jitsu Danmark har udviklet en lang række tilbud – klubservices – til gavn for dig og din klub.
Du kan klikke videre på knapperne herunder og læse mere om hver af de tre overordnede emner.

Alle klubservices er beskrevet er på siden, så du hurtigt kan danne dig et overblik over alle tilbud og dermed finde ud af, hvad netop din klub har brug for nu.

Ju-Jitsu Danmarks klubservices er løbende under udvikling. Spørgsmål kan rettes til info@ju-jitsu.dk eller til udviklingskonsulent Sofie Pihl (sofie.pihl@dju.dk / 2310 2922).

Ju-Jitsu Danmark ønsker at hjælpe jer klubber med at være synlige og rekruttere flere medlemmer til klubben.
Ju-Jitsu Danmark har derfor udviklet en række koncepter, som kan være til hjælp for netop din klub, herunder gratis downloads af plakater, postkort og foldere.
Ju-Jitsu Danmark ønsker at hjælpe jer klubber med at udvikle og få inspiration til træningen. Dette skaber øget motivation og fastholdelse af medlemmer og ressourcer i klubben.
Ju-Jitsu Danmark har derfor udviklet en række koncepter, som kan være til hjælp for netop din klub.
Ju-Jitsu Danmark ønsker at hjælpe jer klubber med drift og udvikling af klubben. Dette kan være inspirerende og motiverende for klubben. Det kan nemlig gøre at ressourcerne bliver brugt bedst muligt for ikke at slide på de bærende ildsjæle.
Ju-Jitsu Danmark har derfor udviklet en række koncepter, som kan være til hjælp for netop din klub.

Under hvert overordnet emne finder du en række klubservices. Hver klubservice er beskrevet kort – blandt andet hvad den enkelte service handler om, og hvordan du finder mere information herom.

Det er muligt at downloade de fleste beskrivelser og information om de enkelte klubservices fra vores drev. Se feltet herunder.

Filer til download