Jiu-Jitsu Pensum

Gældende pensum materiale:

Eksempel gradueringer

Disse videoer er fremstillet som eksempler på Jiu-Jitsu graduering, som den vil forløbe efter pensum vedtaget i 2016. Der er fremstillet fire videoer, to med 5. kyu og to med 4. kyu pensum.

Disse skal hjælpe den, der står overfor sin første graduering til at få en idé om, hvordan en graduering forløber og hvad der skal ske.

Der er lagt vægt på at vise eksempler på den måde som gradueringen forløber på. Det vil sige, den måde dommeren beder om at få vist de forskellige grupper i pensum, den måde som teknikkerne vises på samt eksempler på de kommentarer, der kan komme undervejs i gradueringen.

De viste teknikker skal ikke ses som en facitliste, men blot de teknikker, som den der var oppe valgte at anvende ved denne lejlighed.

Følg os på