Træning og klubbens ressourcer

Bedre økonomi

Ti tips til at søge fonde og legater

Hvad handler det om
Steffen Gregersen er en aktiv fundraiser og har skrevet 10 gode tips til fundraising samt et eksempel på opsætning af en ansøgning. Steffen har været frivillig i mange foreninger og samlet erfaringer fra sine mange fondansøgninger, som du kan få glæde af.

Hvad kan jeg bruge det til
Du kan få inspiration til, hvad du skal være opmærksom på, hvis du sender en fondansøgning. Steffen påstår, at hvis du følger hans råd, så er du tættere på at kunne få bevillingerne i hus.

Hvordan
Du downloader de 10 tips til bedre fondsansøgninger og tager dem med i betragtning, når du skal skrive din fondsansøgning. Du er velkommen til at kontakte udviklingskonsulenten for sparring.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er fonde.

Hvad koster det
Det er gratis at downloade de 10 tips.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.

Du finder Steffens 10 gode tips her

Du kan læse mere om fundraising på Steffen Gregersens hjemmeside: www.aktivfundraising.dk


Udvikling af din klub

Klubmøder / Seminarer / Årsmøde

Hvad handler det om
Klubmøder er karakteriseret ved at I får besøg af Ju-Jitsu Danmarks udviklingskonsulent med henblik på at drøfte jeres gode tiltag og sammen forsøge at finde en løsning på jeres eventuelle udfordringer.

På Ju-Jitsu Danmarks seminarer og årsmøder deltager andre Ju-Jitsu-klubber. Her har du mulighed for at få den nyeste viden om et bestemt emne, netværke og videndele med andre klubber.

Hvad kan jeg bruge det til
Du får inspiration og sparring til udvikling af din klub f.eks. til aktiviteter, fastholdelse og rekruttering af medlemmer og frivillige, driften, træningen, sæsonopstart m.v. Derudover får du mulighed for at få afklaret eventuelle spørgsmål.

Hvordan
Et klubmøde varer cirka 1½ times tid, hvor klubben er i centrum.

Seminarer og årsmøderne varer typisk 3-4 timer, hvor I i fællesskab og i mindre grupper drøfter forskellige emner.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er alle bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige i klubben.

Hvad koster det
Det er gratis at få besøg af udviklingskonsulenten og deltage i seminarer. Prisen for deltagelse i årsmøderne afhænger af forplejningen.

Hvor kan jeg finde jeg det
Du kan altid tage direkte kontakt til udviklingskonsulenten og booke et klubmøde.

Seminarer og årsmøder bliver sendt pr. mail til klubben, men du kan også finde invitation på Ju-Jitsu Danmarks hjemmeside.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUS udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


Frivillighedstjek – Analyse af DIN klub

Hvad handler det om
På klubmøde med Ju-Jitsu Danmarks udviklingskonsulent har I mulighed for få jeres klub analyseret m.h.p. jeres styrker og eventuelle udfordringer. Dette kan I også selv vælge at gøre på Danmarks Idræts Forbunds portal for frivillige i idrætsforeninger. Hvis I vælger at tage frivillighedstjektesten selv, anbefaler Ju-Jitsu Danmark, at I efterfølgende kontakter udviklingskonsulenten for at få sparring til det skridt i processen.

Hvad kan jeg bruge det til
Du får inspiration og sparring til udvikling af din klub m.h.p. fastholdelse og rekruttering af frivillige til klubben.

Hvordan
Du booker et klubmøde, som varer cirka 1½ times tid, med udviklingskonsulenten hvor vi drøfter klubbens styrker og udfordringer.

Du kan også vælge at tage frivillighedstjektesten online. Du skal svare på 11 spørgsmål, hvorefter der kommer en række konkrete anbefalinger, som hjælper din klub med fastholde og rekruttering af frivillige.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er alle bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige i klubben.

Hvad koster det
Det er gratis at få besøg af udviklingskonsulenten og tage frivillighedstjektesten.

Hvor kan jeg finde jeg det
Du kan altid tage direkte kontakt til udviklingskonsulenten og booke et klubmøde eller selv tage frivillighedstesten på http://www.frivillighedstjek.dk/

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid besøge Ju-Jitsu Danmarks hjemmeside www.ju-jitsu.dk eller kontakte udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


Klubudviklingsprojekt – Fokus på DIN klubs indsatsområder

Hvad handler det om
Formålet med et klubudviklingsprojekt er at styrke din klub indenfor bestemte indsatsområder, som I har været med til at definere. Klubudviklingsprojektet er i samarbejde med Ju-Jitsu Danmarks udviklingskonsulent.

Hvad kan jeg bruge det til
Du får inspiration og sparring til udvikling af din klub m.h.p. hvad der lige netop er aktuelt for klubben.

Hvordan
Et klubudviklingsprojekt består typisk af flere møder, hvor vi kommer i dybden med indsatsområderne. Imellem møderne arbejder I med indsatsområderne i praksis. Antal af møder afhænger af jeres behov.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er alle bestyrelsesmedlemmer, andre frivillige i klubben samt andre relevante personer, der har indvirkning på indsatsområdet.

Hvad koster det
Det er gratis at få besøg af udviklingskonsulenten.

Hvor kan jeg finde jeg det
Du finder inspiration til klubudviklingsprojektet på DJUs hjemmeside www.dju.dk.

Du kan altid tage direkte kontakt og booke et møde med udviklingskonsulenten.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


Inspirationsbreve fra udviklingskonsulenten

Hvad handler det om
Ju-Jitsu Danmarks udviklingskonsulent udsender 4-5 gange pr. sæson inspirationsbreve med aktivitetsdatoer, gode historier fra andre klubber, nyt fra Danmarks Idræts Forbund m.v.

Hvad kan jeg bruge det til
Du kan bruge inspirationsbrevet til at få inspiration til klubbens drift, aktiviteter, udvikling m.v.

Hvordan
Klubbens kontaktperson modtager automatisk inspirationsbrevet på mail. Du kan også læse inspirationsbrevet på Ju-Jitsu Danmarks hjemmeside. Hvis du ønsker at modtage inspirationsbrevet på mail, og ikke gør det i dag, er du velkommen til at tage kontakt til udviklingskonsulenten og blive skrevet på mailingslisten.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er alle bestyrelsesmedlemmer i klubben.

Hvad koster det
Det er gratis at modtage inspirationsbrevet.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922).


Guide til Hvad er ju-jitsu_Final.pdf
udviklingsprojekter_og_workshops.pdf
skab_en_succesfuld_klub.pdf