Synlighed og rekruttering

En god Sæsonstart

Inspirationsfolder og huskeliste

Hvad handler det om
Inspirationsfolderen indeholder en huskeliste samt gode råd og idéer til, hvad I kan have fokus på til næste sæsonstart.

Hvad kan jeg bruge det til
Du kan bruge folderen til at få inspiration til nye tiltag ifm. den nye sæson samt bruge huskelisten til at tjekke om I har husket at tage højde for f.eks. lokaler, trænere m.v. til sæsonstarten.

Hvordan
Du læser inspirationsfolderen og får inspiration til tiltag, som du mener passer bedst til klubben for at I får en god sæsonstart.
Du bruger den printede huskeliste og krydser det af, som I har taget højde for i klubben ifm. den nye sæson.

Hvem er målgruppen
Målgruppen for folderen er bestyrelsen og trænere i klubben.

Hvad koster det
Det er gratis at downloade folderen.

Hvor kan jeg få mere hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


Huskeliste.pdf
JJ inpirationsfolder_300616 ver 4.pdf

Gør din klub synlig

“Gavekort”

Hvad handler det om
Ju-Jitsu Danmark har fået lavet postkort, som opfordrer venner og veninder til at træne sammen i klubben. Du kan gratis downloade postkortet, men du har også mulighed for at få skræddersyet postkortet med jeres ønskede billede og tekst, så det passer til din klub.

Hvad kan jeg bruge det til
Du kan bruge “Gavekort” postkortene til at få jeres medlemmer til at dele dem ud i klassen eller til sine venner/veninder. “Gavekortet” kan bruges til at trække venner/veninder ned i klubben til et Åbent Hus i uge 36, 4 gratis prøvetræninger eller en bestemt dag, som er dedikeret til ven/veninde-træning.

Hvordan
Du downloader postkort. Dernæst printer eller trykker du selv postkort.

Ønsker du at vi sørger trykning af postkort, tager vi gerne dialogen og får en god pris hos et trykkeri.

Hvis du ønsker at skræddersy postkortet, så hjælper udviklingskonsulent Karina dig. Med dine ønsker til tekst og billede tager Karina en dialog med et grafisk bureau, Formegon.

Hvem er målgruppen
Da du selv kan skræddersy plakat og postkort har du derfor mulighed for at vælge et billede og tekst, som passer til jeres ønskede målgruppe.

Hvad koster det
Det er gratis at downloade postkort. Det er ligeledes gratis at få skræddersyet postkortet. Trykning er for egen regning og afhænger af antallet.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


Ju-Jitsu’ens uge – uge 36

Hvad handler det om
Ju-Jitsu Danmark opfordrer alle klubber til at markere uge 36 til nye medlemmer for at vi i fællesskab sætter fokus på vores sport og dermed løfter i flok.

Ju-Jitsu Danmark ønsker at bakke op om klubberne ved at udarbejde udkast til pressemeddelelse, som I kan sende til jeres lokale aviser samt opsætning af plakater og postkort, som I kan trykke og bruge i forbindelse med uge 36. Derudover vil Ju-Jitsu Danmark stille rekrutteringsvideoer til rådighed for klubben.

Hvad kan jeg bruge det til
Du kan bruge Ju-Jitsu’ens uge i uge 36 til at gøre din klub synlig og rekruttere nye medlemmer.

Hvordan
Klubben kan afholde et Åbent Hus eller give gratis træning i uge 36. Det er helt op til jer at gøre, hvad I mener giver bedst mening i jeres klub. I finder inspiration i Inspirationsfolderen En god sæsonstart.

Brug plakater og postkort til at dele ud i lokalområdet. Sæt rekrutteringsvideoerne på jeres facebook og hjemmeside samt send pressemeddelelse til jeres lokale avis.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er potentielle nye medlemmer

Hvad koster det
Det er gratis for jer at modtage layout til plakat, postkort samt pressemeddelelse.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


Postkort og plakater

Hvad handler det om
Ju-Jitsu Danmark har fået lavet postkort og plakater med titlen ”Ju-Jitsu er for alle – også for dig”.

Du kan gratis downloade plakater og postkort, men du har også mulighed for at få skræddersyet plakaten og postkortet med jeres ønskede billede og tekst, så det passer til din klub.

Hvad kan jeg bruge det til
Du kan bruge plakater og postkort til at gøre din klub mere synlig overfor potentielle nye medlemmer i lokalområdet.

Hvordan
Du downloader plakater og postkort og skriver klubbens kontaktoplysninger på (der er skrive-felter i filen). Dernæst printer eller trykker du selv plakater og postkort.

Ønsker du at vi sørger trykning af plakater og postkort, tager vi gerne dialogen og får en god pris hos et trykkeri.

Hvis du ønsker at skræddersy din egen plakat eller postkort, så hjælper udviklingskonsulent Karina dig. Med dine ønsker til tekst og billede tager Karina en dialog med et grafisk bureau, Formegon.

Hvem er målgruppen
Da du selv kan skræddersy plakat og postkort har du derfor mulighed for at vælge et billede og tekst, som passer til jeres ønskede målgruppe.

Hvad koster det
Det er gratis at downloade plakater og postkort. Det er ligeledes gratis at få skræddersyet plakater og postkort. Trykning er for egen regning og afhænger af antallet.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


Roll-Ups

Hvad handler det om
Ju-Jitsu Danmark har fået en roll-up med titlen ”Ju-Jitsu er for alle – også for dig”.

Du kan gratis låne Ju-Jitsu Danmarks roll-up til arrangementer i klubben, men du har også mulighed for at få skræddersyet din egen roll-up med jeres ønskede billede og tekst, så det passer til din klub.

Hvad kan jeg bruge det til
Du kan bruge en roll-up til at gøre din klub mere synlig overfor potentielle nye medlemmer, sponsorer m.v.

Hvordan
Hvis du ønsker at skræddersy din egen roll-up, så hjælper udviklingskonsulent Karina dig. Med dine ønsker til tekst og billede tager Karina en dialog med et grafisk bureau, Formegon.

Hvem er målgruppen
Da du selv kan skræddersy din roll-up har du derfor mulighed for at vælge et billede og tekst, som passer til jeres ønskede målgruppe.

Hvad koster det
Det er gratis at låne Ju-Jitsu Danmarks roll-up.

Det er gratis at få skræddersyet din egen roll-up, men du skal selv betale for trykning. Dette koster hos Formegon: Kr. 595,- + moms for en standard roll-up , fragt kr. 155,- + moms.

Hvor kan jeg låne eller købe en roll-up
Ønsker du at låne Ju-Jitsu Danmark roll-up skal du kontakte DJUs sekretariat på mail: dju@dju.dk eller tlf.: 43 26 29 20.

Ønsker du derimod at få skræddersyet din egen roll-up eller har du spørgsmål, kan du kontakte udviklingskonsulent Karina på: karina@dju.dk eller tlf.: 23 10 29 22.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


DIF-kurser

Hvad handler det om
Danmarks Idræts Forbund (DIF) har en lang række tilbud til trænere, foreningsledere og andre frivillige, som kan dygtiggøre dem inden for de områder, de brænder for.

Tilbuddene spænder vidt – fra korte SPOT- kurser til længerevarende uddannelsestilbud.

Hvad kan jeg bruge det til
Gode trænere gør det sjovere at gå til idræt, og dygtige ledere gør det sjovere at være frivillig i foreningen. Send derfor jeres træner og ledere på kursus og giv dem ny inspiration og motivation til arbejdet i klubben.

Hvordan
På DIFs hjemmeside kan du læse om kurserne og hvordan du tilmelder dig.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er bestyrelsesmedlemmer, trænere og frivillige i klubben.

Hvad koster det
Priserne er meget varierende. Find kursusprisen for det enkelte kursus på DIFs hjemmeside.

Hvor kan jeg finde kurserne
Du finder DIF-kurserne her: http://www.dif.dk/da/foreningsliv/uddannelse

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp


inspiration_til_ju-jitsuens_dag_uge_36.doc
ju-jitsu_for_alle_-_plakat.pdf
standardpostkort_a6.pdf

Information til nye medlemmer

‘Ju-Jitsu for alle’ – velkomstfolder

Hvad handler det om
Ju-Jitsu Danmark har udarbejdet en velkomstfolder til potentielle nye medlemmer. Velkomstfolderen beskriver kort, hvad Ju-Jitsu er som motionsform og konkurrenceform. Folderen skal indeholde klubbens egne informationer.

Hvad kan jeg bruge det til
Du kan bruge folderen som et rekrutteringsmateriale og give folderen til potentielle nye medlemmer, som kan læse lidt om sporten og om klubben. Ved at bruge den udarbejdede velkomstfolder sparrer du tid og kan derfor hurtigt komme videre med andre opgaver i klubben.

Hvordan
Du downloader foldere og skriver kort lidt om klubben, træningstider og kontaktoplysninger direkte i folderen. Derefter printer du velkomstfolderen og deler den ud til i lokalområdet f.eks. på skoler, bymidte, til opvisning m.v.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er potentielle nye medlemmer.

Hvad koster det
Det er gratis at downloade velkomstfolderen.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


‘Mit første Ju-Jitsu stævne’ folder

Hvad handler det om
‘Mit første stævne’-folder beskriver kort hvad Ju-Jitsu som konkurrencesport er. Folderen beskriver fighting, duo games og reaktionsbane.

Hvad kan jeg bruge det til
Du kan bruge folderen til at klæde de nye kæmpere og deres forældre på til at komme ud til deres første stævne, så de får en forståelse af, hvad det vil sige at være til et stævne. Det kan skabe lidt ro og viden blandt kæmperne og deres forældre.

Derudover kan foldere bruges til at motivere flere af de nye kæmpere til at tage til stævner.

Hvordan
Du downloader og printer folderen. Derefter deler du den ud til de nye kæmpere og deres forældre.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er kæmpere som overvejer at tage ud til deres første stævne samt kæmpere der allerede har besluttet sig for at tage af sted.

En målgruppe er ligeledes kæmpernes forældre.

Hvad koster det
Det er gratis at downloade folderen.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.

mit_foerste_jj_staevne_010716.docx
velkommen_til_ju-jitsu.pdf

Skolesamarbejde

Opkvalificering af lærere og pædagoger

Hvad handler det om
Nu får du mulighed for at hente inspiration til opkvalificering af lærere og pædagoger og klæde dem på til at undervise deres elever. Ju-Jitsu Danmark har udviklet et undervisningsmateriale til idrætslærere og pædagoger. Undervisningsmaterialet indeholder introduktion til sporten samt 4 lektionsplaner.

Hvad kan jeg bruge det til
Skolesamarbejde kan give jer mere:

  • Synlighed

  • Rekruttering af børn

  • Goodwill i lokalområdet

Derudover er det en alternativ og sjov måde at komme ind på skoleområdet på.

Hvordan
Der er lagt op til at lærerne og pædagogerne skal undervise deres elever i Ju-Jitsu i 4 dobbeltlektioner. Du skal hermed først arrangere et besøg, hvor du giver en introduktion til Ju-Jitsu samt klæder lærerne og pædagogerne på til at kunne undervise i sporten.

Du downloader undervisningsmaterialet og finder ud af hvilke rammer, der passer jer bedst. Dernæst kontakter du den lokale skole. Du kan få sparring og hjælp fra udviklingskonsulent Karina.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er idrætslærere og pædagoger.

Hvad koster det
Det er gratis at downloade undervisningsmaterialet.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


Skolebesøg

Hvad handler det om
Ju-Jitsu Danmark ønsker at bakke op om jeres initiativer og tilbyder at I kan få hjælp til at kontakte den lokale skole m.h.p. et skolesamarbejde og undervisning af skolebørn.

Hvad kan jeg bruge det til
Med hjælp fra udviklingskonsulent Karina kan I få sparring ifm. skolesamarbejde og/eller få lettet lidt af jeres arbejdsbyrde.

Skolesamarbejde kan give jer mere:

  • Synlighed

  • Rekruttering af børn

  • Goodwill i lokalområdet


Hvordan
Du kontakter udviklingskonsulent Karina, hvorefter I i fællesskab får lagt en plan og rammer for skolesamarbejdet. Efter aftale med dig kontakter du eller Karina skolen.

I får tilsendt udkast til artikel til lokalavisen. Derudover er der udarbejdet et skriv til skolelæreren, forældre, forslag til træningsprogram, skoletips, udkast til skolediplom, som I kan bruge.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er skolebørn.

Hvad koster det
Det er gratis at modtage udviklingskonsulentens hjælp og sparring. Ønsker I at tage penge for jeres skolebesøg og vi har skaffet jer kontakten m.v., går nogle af pengene til Ju-Jitsu Danmark, hvorefter I modtager en gratis plads på et 1-2-Trænerkursus.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.

Ju-Jitsu i Skolen opdateret 180516.pdf

Fastholdelse af piger / kvinder

Inspirationsfolder og gode råd

Hvad handler det om
En arbejdsgruppe bestående af kvinder har givet deres bud på, hvordan klubber fastholder og rekrutterer flere piger og kvinder til klubben. Det har resulteret i en inspirationsfolder med gode råd og anbefalinger samt inspiration til aktiviteter.

Hvad kan jeg bruge det til
Det kan være svært som pige eller kvinde at finde sin plads i en sport med mange drenge og mænd – både som motionist og som konkurrenceudøver. Derfor skal der tages hånd om de piger og kvinder, der allerede er i gang og dem man ønsker at rekruttere.

Du kan bruge folderen som inspiration til, hvordan I i klubben kan sætte fokus på at fastholde og rekruttere flere piger og kvinder..

Hvordan
Du kan læse folderen elektronisk, printe den eller få den tilsendt af udviklingskonsulenten.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er piger og kvinder.

Hvad koster det
Det er gratis at downloade folderen eller få den tilsendt.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


’Flere piger/kvinder til Ju-Jitsu’ – Fællestræning

Hvad handler det om

Ju-Jitsu er en sportsgren, der er præget af mange mandlige udøvere. Det kan være en udfordring at tage hensyn til både piger og drenge. Tit bliver det på drengenes præmisser. Det kan både være træningsmæssigt men også rent socialt. Det kan være svært som pige eller kvinde at finde sin plads i en sport med mange drenge og mænd – både som motionist og som konkurrenceudøver. Derfor skal der tages hånd om de piger og kvinder, der allerede er i gang. Derfor arrangerer Ju-Jitsu Danmark fællestræning kun for piger og kvinder.

Hvad kan jeg bruge det til
Klubben kan bruge fællestræningerne til at fastholde pigerne og kvinderne i klubben.

Hvordan
Du holder øje med datoen for næste piger/kvinde træning og giver dine kvindelige medlemmer besked herom, evt. arrangerer at der er flere piger der følges til træningen.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er piger og kvinder i klubben.

Hvad koster det
Det er gratis for pigerne og kvinderne at deltage i træningen.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


Folder_ fastholdelse og rekruttering af piger og kvinder.pdf