Bæltegrad

Markering af bæltegrader med farver

For de to Ju-Jitsu stilarter er der samme rækkefølge af bæltefarver, som går fra hvid for begyndere til sort for øvede.

6. Kyu = Hvid

5. Kyu = Gul

4. Kyu = Orange

3. Kyu = Grøn

2. Kyu = Blå

1. Kyu = Brun

1. – 5. Dan = Sort

6. – 8. Dan = Rød / Hvid

9. – 10. Dan = Rødt

De lysere farver kaldes kyu-grader (elev grader) og sort kaldes for Dan-grader (“mester” grader).

Herudover er der også aldersopdeling, således at:

  • Børn har en tværgående farvet streg for enden(rne) af bæltet (en “snip”)

  • Juniorer har en langsgående farvet streg på bæltet

  • Seniorer har fuldt farvede bælter

Farverne følger samme rækkefølge som ovenfor angivet.

For Dan-grader er der udover sort mulighed for at få et rødt-hvidt bælte (som en advarselstape med skiftevis rød – hvid – rød – hvid etc.). Dette anvendes ved grader fra 6. – 7. Dan. 8. Dan til 10. Dan markeres med et helt rødt bælte.

For Aikido arbejdes der med hvidt og sort bælte. Der gives dog stadig Kyu og Dan grader som ved Ju-Jitsu. De markeres blot ikke på bæltet. Ved 3. Kyu får eleven lov til at anvende Hakama, som er et par sorte bukser med stor vidde udover sin normal træningsdragt (gi).