Træning og klubbens ressourcer

Træningskoncepter

Selvforsvarskursus - tips og gode råd

Hvad handler det om
Ju-Jitsu Danmark har fået hjælp fra en politimand til gode råd og tips til et selvforsvarskursus. Det har resulteret i en folder med gode råd og tips samt et konkret forslag til et træningsprogram fordelt over 10 træningsdage.

Hvad kan jeg bruge det til
Flere klubber i Danmark har allerede gode erfaringer med selvforsvarskurser. De erfaringer har du mulighed for at få tilsendt af udviklingskonsulenten. Nogle klubber får flere medlemmer, når kurset er afsluttet.

Fordelene ved at tilbyde et selvforsvarskursus er:

 • Bredere vifte af tilbud i klubben

 • Mere synlighed og goodwill i lokalsamfundet

 • Lidt penge i klubkassen


Hvordan
Afhold kurset med f.eks. 10 lektioner.

Du kan læse folderen elektronisk, printe den eller få den tilsendt af udviklingskonsulent en.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er voksne nybegyndere.

Hvad koster det
Det er gratis at downloade folderen eller få den tilsendt.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp

tips_og_ideer_til_selvforsvarskursus_inkl_forslag_til_traeningsprogram.pdf

Inspiration til træningen

Træner katalog

I Træner-kataloget findes en oversigt over trænere, landsholdskæmpere og medlemmer, der gerne stiller sig til rådighed som gæstetræner en enkel aften i andre klubber end deres egen.

Hver træner har kort beskrevet, hvad de brænder mest for i deres undervisning (f.eks. børn, frit forsvar, teknik, Aikido, kast/Judo, ….osv)

Hvad kan jeg bruge det til
Har I brug for lidt afveksling i den daglige træning, ny inspiration eller fokus på bestemte teknikker eller træningsformer – så overvej at få en gæste-træner på besøg i klubben.

Hvordan
Find en gæste-træner på listen, der passer til jeres ønsker/behov, og kontakt så træneren direkte og aftal nærmere.

Hvem er målgruppen
Tilbuddet kan benyttes af alle klubber i Ju-Jitsu Danmark.

Hvad koster det
Konceptet omfatter ikke nogen form for aflønning af gæste-trænerne. Klubberne aftaler selv af-/belønning med den enkelte træner. Det vil dog som udgangspunkt være rimeligt, at man dækker transportudgifter i et eller andet omfang.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Skulle du have spørgsmål eller ændringer til Træner-kataloget? – eller ønsker du selv at komme på listen? – så er du velkommen til at kontakte John Dalsgaard (john.dalsgaard@ju-jitsu.dk).


trænerkatalog.pdf

Udvikling af trænere

Mentor-ordning – coaching og sparring med Stilartsinstruktør/-udvalg

Stilartsinstruktører og medlemmer af Stilartsudvalgene for hhv.

Jiu-Jitsu og Ju-Jutsu stiller sig til rådighed for klubberne omkring den tekniske træning, undervisningsteknik og sportslig udvikling i form af bl.a.

 • Råd og vejledning

 • Pensum undervisning

 • Opstramning

 • Hjælp !

 • Kontaktpunkt

Hvad kan jeg bruge det til
Brug det til at udvikle dig selv som træner og/eller det sportslige og tekniske niveau i din klub.

Som klubtræner kan du bruge det til at få sparring og hjælp omkring din egen undervisning i klubben, og dermed din udvikling som træner.

Klubbens trænere og medlemmer kan få ny læring og inspiration

ved at få en højt-kvalificeret gæste-træner fra stilartsudvalget på besøg – f.eks. med undervisning i helt specifikke dele af pensum.

Hvordan
Kontakt DIN klubs mentor og få en snak om, hvordan I kan få gang i et samarbejde.

Hvem er målgruppen
Alle JJ-klubber der er medlem af DJU.

Hvad koster det
Ju-Jitsu Danmark dækker udgifter til mentors transport.

Hvor kan jeg finde/købe det
Kontakt DIN klubs mentor direkte – eller pågældende stilartsudvalg.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Jiu-Jitsu Stilartsudvalg – v. Jørn Engvang (anemone@tdcadsl.dk)

Ju-Jutsu Stilartsudvalg – v. John Dalsgaard (john@dalsgaard-data.dk)


1-2-Træner – Kursus for nye hjælpetrænere i DIN klub

Hvad handler det om
På hjælpetrænerkurset, 1-2-Træner, klæder vi den nye træner på til at træde ind i trænerrollen både før, under og efter træning. Undervisningen gør hjælpetrænerne i stand til at forholde sig til den nye rolle som træner, og giver dem input til de overvejelser de kan gøre sig, når målet er at skabe en sjov og udfordrende træning. Hjælpetræneren får inspiration til konkrete øvelser og lege samt forslag til, hvordan de kan sammensætte træningen.

Hvad kan jeg bruge det til
Træneren har stor betydning for både holdet og udøvernes udvikling. Send jeres unge eller nye trænere på 1-2-Træner og å flere dygtige og motiverede trænere. Du skal bruge kurset til at klæde jeres hjælpetrænere bedre på til trænergerningen. Dette kan lette eventuelle trænerudfordringer og fastholde unge i klubben.

I har også den unikke mulighed for at lægge lokaler til hjælpetrænerkurset 1-2-Træner. Ved at afholde kurset i din klub øger du sandsynligheden for at få flere af dine trænere med på kurset.

Hvordan
Kurset afvikles over 2 x 4 timer fordelt på én eller to dage. Hold øje med datoen på Ju-Jitsu Danmarks hjemmeside.

Ønsker I selv at afholde kurset kontakter du DJUs sekretariat eller udviklingskonsulenten og aftaler en dato for afholdelsen. DJU sørger for instruktører, undervisningsmateriale og tilmelding.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er nye hjælpertrænere

Hvad koster det
Det koster 400 kr./kursist inkl. let forplejning og undervisningsmateriale.
Det er gratis for klubben at afholde kurset.

Hvor kan jeg finde kurset
Du kan læse mere om kurset på DJUs hjemmeside www.dju.dk eller ved henvendelse til udviklingskonsulenten.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information.


DJUs Trænerhus

Hvad handler det om
Trænerhuset er en alsidig træneruddannelse, som lever op til de nyeste krav i Danmarks Idræts Forbunds (DIF) tilsvarende træneruddannelse. Trænerhuset består af 9 kurser; grundmoduler (Grundkursus samt Trænerkursus 1 + Trænerkursus 2) og en overbygning bestående af 6 uafhængige kurser. Kurserne er kendetegnet ved en høj grad af afveksling mellem teori og praktik.

Et gennemført trænerhus giver umiddelbart adgang til DIFs Diplomtræneruddannelse (Niveau 3), som henvender sig til trænere, der ønsker at have med de bedste danske kæmpere at gøre.

Hvad kan jeg bruge det til
Få flere dygtige og motiverede trænere. Træneren har stor betydning for både holdet og udøvernes udvikling. Trænerens rolle er utrolig vigtig og det har derfor stor betydning, at træneren hele tiden holder sig opdateret i forhold til udviklingen både på det tekniske niveau, men også på de fysiske og mentale elementer.

Trænerne er sammen med andre Judo- og Ju-Jitsu-trænere, så der er rig mulighed for at få gode ideer med hjem til den daglige træning i klubben.

Hvordan
Du tilmelder trænerne i klubben på DJUPortalen.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er nuværende eller potentielle nye trænere.

Hvad koster det
Grundkursus: 500 kr.
Trænerkursus 1 og 2: 700 kr. pr. kursus.
Kursus 3-8: 900 kr. pr. kursus.

*Prisen er inkl. kost, logi og kursusmateriale

Hvor kan jeg finde kurserne
Du kan læse mere om kurserne og finde kursuskalenderen på www.dju.dk.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs sekretariat (dju@dju.dk / 4326 2920) eller udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


DIFs omfattende uddannelsestilbud

Hvad handler det om
Danmarks Idræts Forbund (DIF) tilbyder korte målrettede kurser eller længere uddannelsesforløb, som også arbejder med den personlige udvikling af træneren.

Tilbuddene er koncentreret om at udvikle de kompetencer, der går på tværs af idrætterne.

Hvad kan jeg bruge det til
Træneren har stor betydning for både holdet og udøvernes udvikling. Få flere dygtige og motiverede trænere.

Du finder kurser inden for følgende overordnede emner er:

 • Spotkurser

 • Træneruddannelser

 • Coaching-uddannelser

 • Fitnessuddannelser


Hvordan
På DIFs hjemmeside kan du læse om kurserne og hvordan du tilmelder dig et kursus.

Hvem er målgruppen
Trænere i klubben.

Hvad koster det
Priserne er meget varierende. Find kursusprisen for det enkelte kursus på DIFs hjemmeside.

Hvor kan jeg finde det
Du finder uddannelsestilbud: http://www.dif.dk/da/foreningsliv/uddannelse/for-s-traenere

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs sekretariat (dju@dju.dk / 4326 2920) eller udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


Stilartsinstruktører.pdf

Udvikling af ledere

KLUB-Kompetencer – Kursus og information til nye/unge ledere i DIN klub

Hvad handler det om
For bedre at klæde de frivillige på til at varetage opgaver omkring klubben er en række mindre specialforbund (herunder Ju-Jitsu Danmark) gået sammen om at lave en uddannelse, som kan give disse frivillige viden og en række værktøjer, der kan hjælpe dem i gang med at påtage sig et ansvar på udvalgte opgaver. Det kan være indfaldsvinklen til på længere sigt at blive bestyrelsesmedlem, leder eller på anden måde ildsjæl omkring klubben.

Hvad kan jeg bruge det til
Mange klubber kæmper med at finde frivillige, som har mod på at indgå i opgaverne omkring klubben. Ofte handler det om, at de frivillige ikke er klar over, hvad det kræves af den enkelte at indgå i forenings- eller bestyrelsesarbejdet.

Ved at sende nye eller unge ledere på KLUB-Kompetencer bliver de klædt på til at kunne varetage en opgave i klubben. Dette er også med til at fastholde dem i klubben.

Uddannelsen vil indeholde både praktik og teori. Der vil være stor involvering af deltagerne, og der arbejdes med de almindelige udfordringer, som klubber kæmper med til dagligt. Emnerne på dagen er:

 • Kommunikation

 • Ledelse – Dig som leder/tovholder

 • Udvikling – Fra ide til praksis

 • Bevidsthed – Foreningsforståelse


Hvordan
Kurset afvikles over én dag á 8 timer.

Hold øje med datoen for kurserne og tilmeld nye eller unge ledere i din klub kurset. Du tilmelder via DJUPortalen.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er nye eller unge ledere

Hvad koster det
Det koster 300 kr./kursist inkl. forplejning og undervisningsmateriale.

Hvor kan jeg finde kurset
Du kan læse mere om kurset på DJUs hjemmeside www.dju.dk eller ved henvendelse til udviklingskonsulenten.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs sekretariat (dju@dju.dk / 4326 2920) eller udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


DIFs omfattende uddannelsestilbud

Hvad handler det om
De fleste har forståelse for, at træneren skal på kursus for at blive en bedre træner. Men hvad med foreningslederen og de andre bestyrelsesmedlemmer?

Hvad kan jeg bruge det til
Hjælp klubben til bedre drift og udvikling via DIF’s forskellige SPOT-kurser. Du finder kurser inden for følgende overordnede emner er:

 • Foreningsdrift

 • Foreningsudvikling

 • Frivillighed

 • Personlig ledelse

 • Synlighed


Hvordan
På DIFs hjemmeside kan du læse om kurserne og hvordan du tilmelder dig et kursus.

Hvem er målgruppen
Bestyrelsesmedlemmer og andre som har en lederrolle i klubben.

Hvad koster det
Der er gratis onlinekurser for moms, løn, skattefri omkostningsgodtgørelse.

Øvrige kurser er tre timers kurser for 2.975 kroner.

Hvor kan jeg finde kurserne
Du finder DIF-kurserne her: http://www.dif.dk/da/foreningsliv/uddannelse/for-s-klubledere-s-og-s-andre-s-frivillige

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs sekretariat (dju@dju.dk / 4326 2920) eller udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


Flere frivillige

‘Sammen står vi stærkere’ folder

Hvad handler det om
‘Sammen står vi stærkere’ folderen beskriver hvorfor man skal være frivillig og især i din klub samt hvordan man bliver frivillig.

Hvad kan jeg bruge det til
Du kan bruge folderen som et rekrutteringsmateriale af frivillige til klubben.

Hvordan
Du downloader folderen. Du har mulighed for at redigere i folderen og dermed tilpasse indholdet din klub. Derefter printer du folderen og deler den ud til forældrene i klubben eller andre potentielle personer.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er unge og voksne medlemmer i klubben, evt. i lokalsamfundet.

Hvad koster det
Det er gratis at downloade folderen.

Hvor kan jeg finde folderen
Du finder folderen på Ju-Jitsu Danmarks hjemmeside eller ved henvendelse til udviklingskonsulenten.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


Workshop – involvering af forældre

Hvad handler det om
Ju-Jitsu Danmarks udviklingskonsulent afholder workshops med fokus på forældreinvolvering, hvor Judo- og Ju-Jitsu-klubber er inviteret. Formålet med workshoppen er at erfaringsudveksle om forældreinvolvering.

Hvad kan jeg bruge det til
Deltag i workshoppen og få gode ideer og råd fra andre klubber og udviklingskonsulenten til hvordan I får klubbens forældre mere involveret i klubben.

Følgende overordnede emner vil bl.a. blive drøftet:

 • Hvorfor er det vigtigt at involvere forældrene i klubben

 • Succeshistorie fra en klub

 • Klubbernes konkrete udfordringer fremlægges

 • I fælleskab arbejder vi med løsninger til jeres udfordringer


Hvordan
Workshoppen afholdes typisk 1-2-gange årligt (én i øst og én i vest) og varer 3 timer.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er forældre til børn i klubben.

Hvad koster det
Det er gratis at deltage i workshoppen. Det er ligeledes gratis for klubben at afholde en workshop.

Hvor kan jeg finde workshoppen
Du finder invitation til workshoppen enten i din indbakke, på Ju-Jitsu Danmarks hjemmeside www.ju-jitsu.dk eller ved henvendelse til udviklingskonsulenten Karina.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs sekretariat (dju@dju.dk / 4326 2920) eller udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


sammen_staar_vi_staerkere_290515.docx