Covid-19

Seneste udmeldinger fra DJU findes indlejret på siden herunder. Der er dog også muligt at downloade dokumentet som PDF.

Du kan både se denne og tidligere udmeldinger i oversigten, nederst på siden.

DJU-Corona-anbefalinger-210814.pdf

Se hele mappen, hvis du ønsker at se tidligere udmeldinger.