Det er ikke så meget en historie om gamle mestre og hemmelige, næsten glemte, teknikker, men er mere en historie om to sektioner under samme forbund og to beslægtede stilarter, der nu har forenet kræfter.

Sammenlægningen er sket dels for ikke at skulle bruge så mange ressourcer på ledelse, og dels for at stå stærkere i konkurrencen fra andre sportsgrene. Jo flere vi er, jo sjovere er det og jo nemmere er det at rekruttere vores kommende profiler.

Lidt parallelt med filosofien om at Ju-Jitsu kan udøves med en lille styrke og at Ju-Jitsu bruger en bred vifte af teknikker for at give Ju-Jitsukaen (udøveren) den bedste mulighed for at klare sig.

Tidslinie:

9. Juni 2007
Stiftende Årsmøde i Ju-Jitsu Sektionen

10. Marts 2007
Eksta-ordinære årsmøder i henhv. Ju-Jutsu og Jiu-Jitsu sektionen for at godkende den endelige sammenlægning med kandidat liste, samt godkende vedtægter og andet material, som fremover skal være Ju-Jitsu Sektionens struktur og ledelsesgrundlag.

Juni 2006
Bestyrelserne for Ju-Jutsu og Jiu-Jitsu kunne på de ordinære årsmøder fremlægge deres oplæg til beslutning om at sammenlægge de to sektioner. Dette blev behandlet som et punkt under Årsmødernes “Eventuelts”, og i dagens anledning blev dette punkts indhold fremlagt for en samlet skare af Ju-Jutsu og Jiu-Jitsu folk.
Årsmødets svar var ganske kort – “Hvad venter I på ? – Gør det !”.

2005
I løbet af 2005 kom ideen om en sammenlægning på bordet i de to sektioners bestyrelser. At ideen kom på det rette tidspunkt viste sig meget klart i, at det kun var tilfældigheder, som afgjorde at den ene formand nåede at få fat i den anden om emnet før det modsatte ville være sket. Der var således enighed fra første snak om en sammenlægning.

 

Skrevet af Jan Carsten Jørgensen

Share