På denne side kan du få inspiration og læse om:

  • Mentor-ordning – coaching og sparring med Stilartsinstruktør/-udvalg
  • 1-2-Træner – Kursus for nye hjælpetrænere i DIN klub
  • DJUs Trænerhus
  • DIFs omfattende uddannelsestilbud

 

Mentor-ordning – coaching og sparring med Stilartsinstruktør/-udvalg

Stilartsinstruktører og medlemmer af Stilartsudvalgene for hhv.
Jiu-Jitsu og Ju-Jutsu stiller sig til rådighed for klubberne omkring den tekniske træning, undervisningsteknik og sportslig udvikling i form af bl.a.
– Råd og vejledning
– Pensum undervisning
– Opstramning
– Hjælp !
– Kontaktpunkt

Hvad kan jeg bruge det til
Brug det til at udvikle dig selv som træner og/eller det sportslige og tekniske niveau i din klub.
Som klubtræner kan du bruge det til at få sparring og hjælp omkring din egen undervisning i klubben, og dermed din udvikling som træner.
Klubbens trænere og medlemmer kan få ny læring og inspiration
ved at få en højt-kvalificeret gæste-træner fra stilartsudvalget på besøg – f.eks. med undervisning i helt specifikke dele af pensum.

Hvordan
Kontakt DIN klubs mentor og få en snak om, hvordan I kan få gang i et samarbejde.

Hvem er målgruppen
Alle JJ-klubber der er medlem af DJU.

Hvad koster det
Ju-Jitsu Danmark dækker udgifter til mentors transport.

Hvor kan jeg finde/købe det
Kontakt DIN klubs mentor direkte – eller pågældende stilartsudvalg.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Jiu-Jitsu Stilartsudvalg – v. Jørn Engvang (anemone@tdcadsl.dk)
Ju-Jutsu Stilartsudvalg – v. John Dalsgaard (john@dalsgaard-data.dk)


1-2-Træner – Kursus for nye hjælpetrænere i DIN klub

Hvad handler det om
På hjælpetrænerkurset, 1-2-Træner, klæder vi den nye træner på til at træde ind i trænerrollen både før, under og efter træning. Undervisningen gør hjælpetrænerne i stand til at forholde sig til den nye rolle som træner, og giver dem input til de overvejelser de kan gøre sig, når målet er at skabe en sjov og udfordrende træning. Hjælpetræneren får inspiration til konkrete øvelser og lege samt forslag til, hvordan de kan sammensætte træningen.

Hvad kan jeg bruge det til
Træneren har stor betydning for både holdet og udøvernes udvikling. Send jeres unge eller nye trænere på 1-2-Træner og å flere dygtige og motiverede trænere. Du skal bruge kurset til at klæde jeres hjælpetrænere bedre på til trænergerningen. Dette kan lette eventuelle trænerudfordringer og fastholde unge i klubben.

I har også den unikke mulighed for at lægge lokaler til hjælpetrænerkurset 1-2-Træner. Ved at afholde kurset i din klub øger du sandsynligheden for at få flere af dine trænere med på kurset.

Hvordan
Kurset afvikles over 2 x 4 timer fordelt på én eller to dage. Hold øje med datoen på Ju-Jitsu Danmarks hjemmeside.

Ønsker I selv at afholde kurset  kontakter du DJUs sekretariat eller udviklingskonsulenten og aftaler en dato for afholdelsen. DJU sørger for instruktører, undervisningsmateriale og tilmelding.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er nye hjælpertrænere

Hvad koster det
Det koster 400 kr./kursist inkl. let forplejning og undervisningsmateriale.
Det er gratis for klubben at afholde kurset.

Hvor kan jeg finde kurset
Du kan læse mere om kurset på DJUs hjemmeside www.dju.dk eller ved henvendelse til udviklingskonsulenten.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information.


DJUs Trænerhus

Hvad handler det om
Trænerhuset er en alsidig træneruddannelse, som lever op til de nyeste krav i Danmarks Idræts Forbunds (DIF) tilsvarende træneruddannelse. Trænerhuset består af 9 kurser; grundmoduler (Grundkursus samt Trænerkursus 1 + Trænerkursus 2) og en overbygning bestående af 6 uafhængige kurser. Kurserne er kendetegnet ved en høj grad af afveksling mellem teori og praktik.

Et gennemført trænerhus giver umiddelbart adgang til DIFs Diplomtræneruddannelse (Niveau 3), som henvender sig til trænere, der ønsker at have med de bedste danske kæmpere at gøre.

Hvad kan jeg bruge det til
Få flere dygtige og motiverede trænere. Træneren har stor betydning for både holdet og udøvernes udvikling. Trænerens rolle er utrolig vigtig og det har derfor stor betydning, at træneren hele tiden holder sig opdateret i forhold til udviklingen både på det tekniske niveau, men også på de fysiske og mentale elementer.
Trænerne er sammen med andre Judo- og Ju-Jitsu-trænere, så der er rig mulighed for at få gode ideer med hjem til den daglige træning i klubben.

Hvordan
Du tilmelder trænerne i klubben på DJUPortalen.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er nuværende eller potentielle nye trænere.

Hvad koster det
Grundkursus: 500 kr.
Trænerkursus 1 og 2: 700 kr. pr. kursus.
Kursus 3-8: 900 kr. pr. kursus.
*Prisen er inkl. kost, logi og kursusmateriale

Hvor kan jeg finde kurserne
Du kan læse mere om kurserne og finde kursuskalenderen på www.dju.dk.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs sekretariat (dju@dju.dk / 4326 2920) eller udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


DIFs omfattende uddannelsestilbud

Hvad handler det om
Danmarks Idræts Forbund (DIF) tilbyder korte målrettede kurser eller længere uddannelsesforløb, som også arbejder med den personlige udvikling af træneren. Tilbuddene er koncentreret om at udvikle de kompetencer, der går på tværs af idrætterne.

Hvad kan jeg bruge det til
Træneren har stor betydning for både holdet og udøvernes udvikling. Få flere dygtige og motiverede trænere.

Du finder kurser inden for følgende overordnede emner er:

  • Spotkurser
  • Træneruddannelser
  • Coaching-uddannelser
  • Fitnessuddannelser


Hvordan

På DIFs hjemmeside kan du læse om kurserne og hvordan du tilmelder dig et kursus.

Hvem er målgruppen
Trænere i klubben.

Hvad koster det
Priserne er meget varierende. Find kursusprisen for det enkelte kursus på DIFs hjemmeside.

Hvor kan jeg finde det
Du finder uddannelsestilbud: http://www.dif.dk/da/foreningsliv/uddannelse/for-s-traenere

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs sekretariat (dju@dju.dk / 4326 2920) eller udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.

Share