På denne side kan du få inspiration og læse om:

 • KLUB-Kompetencer – Kursus og information til nye/unge ledere i DIN klub
 • DIFs omfattende uddannelsestilbud

  KLUB-Kompetencer – Kursus og information til nye/unge ledere i DIN klub

  Hvad handler det om
  For bedre at klæde de frivillige på til at varetage opgaver omkring klubben er en række mindre specialforbund (herunder Ju-Jitsu Danmark) gået sammen om at lave en uddannelse, som kan give disse frivillige viden og en række værktøjer, der kan hjælpe dem i gang med at påtage sig et ansvar på udvalgte opgaver. Det kan være indfaldsvinklen til på længere sigt at blive bestyrelsesmedlem, leder eller på anden måde ildsjæl omkring klubben.

  Hvad kan jeg bruge det til
  Mange klubber kæmper med at finde frivillige, som har mod på at indgå i opgaverne omkring klubben. Ofte handler det om, at de frivillige ikke er klar over, hvad det kræves af den enkelte at indgå i forenings- eller bestyrelsesarbejdet.

  Ved at sende nye eller unge ledere på KLUB-Kompetencer bliver de klædt på til at kunne varetage en opgave i klubben. Dette er også med til at fastholde dem i klubben.

  Uddannelsen vil indeholde både praktik og teori. Der vil være stor involvering af deltagerne, og der arbejdes med de almindelige udfordringer, som klubber kæmper med til dagligt. Emnerne på dagen er:

  • Kommunikation
  • Ledelse – Dig som leder/tovholder
  • Udvikling – Fra ide til praksis
  • Bevidsthed – Foreningsforståelse


  Hvordan

  Kurset afvikles over én dag á 8 timer.
  Hold øje med datoen for kurserne og tilmeld nye eller unge ledere i din klub kurset. Du tilmelder via DJUPortalen.

  Hvem er målgruppen
  Målgruppen er nye eller unge ledere

  Hvad koster det
  Det koster 300 kr./kursist inkl. forplejning og undervisningsmateriale.

  Hvor kan jeg finde kurset
  Du kan læse mere om kurset på DJUs hjemmeside www.dju.dk eller ved henvendelse til udviklingskonsulenten.

  Hvor kan jeg få mere information/hjælp
  Du kan altid kontakte DJUs sekretariat (dju@dju.dk / 4326 2920) eller udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


  DIFs omfattende uddannelsestilbud

  Hvad handler det om
  De fleste har forståelse for, at træneren skal på kursus for at blive en bedre træner. Men hvad med foreningslederen og de andre bestyrelsesmedlemmer?

  Hvad kan jeg bruge det til
  Hjælp klubben til bedre drift og udvikling via DIF’s forskellige SPOT-kurser. Du finder kurser inden for følgende overordnede emner er:

  • Foreningsdrift
  • Foreningsudvikling
  • Frivillighed
  • Personlig ledelse
  • Synlighed


  Hvordan

  På DIFs hjemmeside kan du læse om kurserne og hvordan du tilmelder dig et kursus.

  Hvem er målgruppen
  Bestyrelsesmedlemmer og andre som har en lederrolle i klubben.

  Hvad koster det
  Der er gratis onlinekurser for moms, løn, skattefri omkostningsgodtgørelse.
  Øvrige kurser er tre timers kurser for 2.975 kroner.

  Hvor kan jeg finde kurserne
  Du finder DIF-kurserne her: http://www.dif.dk/da/foreningsliv/uddannelse/for-s-klubledere-s-og-s-andre-s-frivillige

  Hvor kan jeg få mere information/hjælp
  Du kan altid kontakte DJUs sekretariat (dju@dju.dk / 4326 2920) eller udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.

   

  Share