På denne side kan du få inspiration og læse om:

  • ‘Sammen står vi stærkere’ folder
  • Workshop – involvering af forældre

 

‘Sammen står vi stærkere’ folder

Hvad handler det om
‘Sammen står vi stærkere’ folderen beskriver hvorfor man skal være frivillig og især i din klub samt hvordan man bliver frivillig.

Hvad kan jeg bruge det til
Du kan bruge folderen som et rekrutteringsmateriale af frivillige til klubben.

Hvordan
Du downloader folderen. Du har mulighed for at redigere i folderen og dermed tilpasse indholdet din klub. Derefter printer du folderen og deler den ud til forældrene i klubben eller andre potentielle personer.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er unge og voksne medlemmer i klubben, evt. i lokalsamfundet.

Hvad koster det
Det er gratis at downloade folderen.

Hvor kan jeg finde folderen
Du finder folderen på Ju-Jitsu Danmarks hjemmeside eller ved henvendelse til udviklingskonsulenten.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


Workshop
– involvering af forældre

Hvad handler det om
Ju-Jitsu Danmarks udviklingskonsulent afholder workshops med fokus på forældreinvolvering, hvor Judo- og Ju-Jitsu-klubber er inviteret. Formålet med workshoppen er at erfaringsudveksle om forældreinvolvering.

Hvad kan jeg bruge det til
Deltag i workshoppen og få gode ideer og råd fra andre klubber og udviklingskonsulenten til hvordan I får klubbens forældre mere involveret i klubben.

Følgende overordnede emner vil bl.a. blive drøftet:

  • Hvorfor er det vigtigt at involvere forældrene i klubben
  • Succeshistorie fra en klub
  • Klubbernes konkrete udfordringer fremlægges
  • I fælleskab arbejder vi med løsninger til jeres udfordringer


Hvordan

Workshoppen afholdes typisk 1-2-gange årligt (én i øst og én i vest) og varer 3 timer.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er forældre til børn i klubben.

Hvad koster det
Det er gratis at deltage i workshoppen. Det er ligeledes gratis for klubben at afholde en workshop.

Hvor kan jeg finde workshoppen
Du finder invitation til workshoppen enten i din indbakke, på Ju-Jitsu Danmarks hjemmeside www.ju-jitsu.dk eller ved henvendelse til udviklingskonsulenten Karina.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs sekretariat (dju@dju.dk / 4326 2920) eller udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.

Share