På denne side kan du får inspiration og læse om:

  • Opkvalificering af lærere og pædagoger
  • Skolebesøg

Opkvalificering af lærere og pædagoger

Hvad handler det om
Nu får du mulighed for at hente inspiration til opkvalificering af lærere og pædagoger og klæde dem på til at undervise deres elever. Ju-Jitsu Danmark har udviklet et undervisningsmateriale til idrætslærere og pædagoger. Undervisningsmaterialet indeholder introduktion til sporten samt 4 lektionsplaner.

Hvad kan jeg bruge det til
Skolesamarbejde kan give jer mere:

  • Synlighed
  • Rekruttering af børn
  • Goodwill i lokalområdet

Derudover er det en alternativ og sjov måde at komme ind på skoleområdet på.

Hvordan
Der er lagt op til at lærerne og pædagogerne skal undervise deres elever  i Ju-Jitsu i 4 dobbeltlektioner. Du skal hermed først arrangere et besøg, hvor du giver en introduktion til Ju-Jitsu samt klæder lærerne og pædagogerne på til at kunne undervise i sporten.

Du downloader undervisningsmaterialet og finder ud af hvilke rammer, der passer jer bedst. Dernæst kontakter du den lokale skole. Du kan få sparring og hjælp fra udviklingskonsulent Karina.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er idrætslærere og pædagoger.

Hvad koster det
Det er gratis at downloade undervisningsmaterialet.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


Skolebesøg

Hvad handler det om
Ju-Jitsu Danmark ønsker at bakke op om jeres initiativer og tilbyder at I kan få hjælp til at kontakte den lokale skole m.h.p. et skolesamarbejde og undervisning af skolebørn.

Hvad kan jeg bruge det til
Med hjælp fra udviklingskonsulent Karina kan I få sparring ifm. skolesamarbejde og/eller få lettet lidt af jeres arbejdsbyrde.

Skolesamarbejde kan give jer mere:

  • Synlighed
  • Rekruttering af børn
  • Goodwill i lokalområdet


Hvordan

Du kontakter udviklingskonsulent Karina, hvorefter I i fællesskab får lagt en plan og rammer for skolesamarbejdet. Efter aftale med dig kontakter du eller Karina skolen.

I får tilsendt udkast til artikel til lokalavisen. Derudover er der udarbejdet et skriv til skolelæreren, forældre, forslag til træningsprogram, skoletips, udkast til skolediplom, som I kan bruge.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er skolebørn.

Hvad koster det
Det er gratis at modtage udviklingskonsulentens hjælp og sparring. Ønsker I at tage penge for jeres skolebesøg og vi har skaffet jer kontakten m.v., går nogle af pengene til Ju-Jitsu Danmark, hvorefter I modtager en gratis plads på et 1-2-Trænerkursus.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.

Share