På denne side kan du få inspiration og læse om:

  • Ju-Jitsu’ens uge – uge 36
  • Postkort – “Gavekort”
  • Plakater og postkort
  • Roll-ups
  • DIF-kurser

 

“Gavekort”

Hvad handler det om
Ju-Jitsu Danmark har fået lavet postkort, som opfordrer venner og veninder til at træne sammen i klubben. Du kan gratis downloade postkortet, men du har også mulighed for at få skræddersyet  postkortet med jeres ønskede billede og tekst, så det passer til din klub.

Hvad kan jeg bruge det til
Du kan bruge “Gavekort” postkortene til at få jeres medlemmer til at dele dem ud i klassen eller til sine venner/veninder. “Gavekortet” kan bruges til at trække venner/veninder ned i klubben til et Åbent Hus i uge 36, 4 gratis prøvetræninger eller en bestemt dag, som er dedikeret til ven/veninde-træning.

Hvordan
Du downloader postkort. Dernæst printer eller trykker du selv postkort.
Ønsker du at vi sørger trykning af postkort, tager vi gerne dialogen og får en god pris hos et trykkeri.

Hvis du ønsker at skræddersy postkortet, så hjælper udviklingskonsulent Karina  dig. Med dine ønsker til tekst og billede tager Karina en dialog med et grafisk bureau, Formegon.

Hvem er målgruppen
Da du selv kan skræddersy plakat og postkort har du derfor mulighed for at vælge et billede og tekst, som passer til jeres ønskede målgruppe.

Hvad koster det
Det er gratis at downloade postkort. Det er ligeledes gratis at få skræddersyet postkortet. Trykning er for egen regning og afhænger af antallet.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


Ju-Jitsu’ens uge – uge 36

Hvad handler det om
Ju-Jitsu Danmark opfordrer alle klubber til at markere uge 36 til nye medlemmer for at vi i fællesskab sætter fokus på vores sport og dermed løfter i flok.

Ju-Jitsu Danmark ønsker at bakke op om klubberne ved at udarbejde udkast til pressemeddelelse, som I kan sende til jeres lokale aviser samt opsætning af plakater og postkort, som I kan trykke og bruge i forbindelse med uge 36. Derudover vil Ju-Jitsu Danmark stille rekrutteringsvideoer til rådighed for klubben.

Hvad kan jeg bruge det til
Du kan bruge Ju-Jitsu’ens uge i uge 36 til at gøre din klub synlig og rekruttere nye medlemmer.

Hvordan
Klubben kan afholde et Åbent Hus eller give gratis træning i uge 36. Det er helt op til jer at gøre, hvad I mener giver bedst mening i jeres klub. I finder inspiration i Inspirationsfolderen En god sæsonstart.
Brug plakater og postkort til at dele ud i lokalområdet. Sæt rekrutteringsvideoerne på jeres facebook og hjemmeside samt send pressemeddelelse til jeres lokale avis.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er potentielle nye medlemmer

Hvad koster det
Det er gratis for jer at modtage layout til plakat, postkort samt pressemeddelelse.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


Postkort og plakater

Hvad handler det om
Ju-Jitsu Danmark har fået lavet postkort og plakater med titlen ”Ju-Jitsu er for alle – også for dig”.

Du kan gratis downloade plakater og postkort, men du har også mulighed for at få skræddersyet plakaten og postkortet med jeres ønskede billede og tekst, så det passer til din klub.

Hvad kan jeg bruge det til
Du kan bruge plakater og postkort til at gøre din klub mere synlig overfor potentielle nye medlemmer i lokalområdet.

Hvordan
Du downloader plakater og postkort og skriver klubbens kontaktoplysninger på (der er skrive-felter i filen). Dernæst printer eller trykker du selv plakater og postkort.
Ønsker du at vi sørger trykning af plakater og postkort, tager vi gerne dialogen og får en god pris hos et trykkeri.

Hvis du ønsker at skræddersy din egen plakat eller postkort, så hjælper udviklingskonsulent Karina  dig. Med dine ønsker til tekst og billede tager Karina en dialog med et grafisk bureau, Formegon.

Hvem er målgruppen
Da du selv kan skræddersy plakat og postkort har du derfor mulighed for at vælge et billede og tekst, som passer til jeres ønskede målgruppe.

Hvad koster det
Det er gratis at downloade plakater og postkort. Det er ligeledes gratis at få skræddersyet plakater og postkort. Trykning er for egen regning og afhænger af antallet.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


Roll-Ups
Hvad handler det om

Ju-Jitsu Danmark har fået en roll-up med titlen ”Ju-Jitsu er for alle – også for dig”.

Du kan gratis låne Ju-Jitsu Danmarks roll-up til arrangementer i klubben, men du har også mulighed for at få skræddersyet din egen roll-up med jeres ønskede billede og tekst, så det passer til din klub.

Hvad kan jeg bruge det til
Du kan bruge en roll-up til at gøre din klub mere synlig overfor potentielle nye medlemmer, sponsorer m.v.

Hvordan
Hvis du ønsker at skræddersy din egen roll-up, så hjælper udviklingskonsulent Karina  dig. Med dine ønsker til tekst og billede tager Karina en dialog med et grafisk bureau, Formegon.

Hvem er målgruppen
Da du selv kan skræddersy din roll-up har du derfor mulighed for at vælge et billede og tekst, som passer til jeres ønskede målgruppe.

Hvad koster det
Det er gratis at låne Ju-Jitsu Danmarks roll-up.

Det er gratis at få skræddersyet din egen roll-up, men du skal selv betale for trykning. Dette koster hos Formegon: Kr. 595,- + moms for en standard roll-up , fragt kr. 155,- + moms.

Hvor kan jeg låne eller købe en roll-up
Ønsker du at låne Ju-Jitsu Danmark roll-up skal du kontakte DJUs sekretariat på mail: dju@dju.dk eller tlf.: 43 26 29 20.

Ønsker du derimod at få skræddersyet din egen roll-up eller har du spørgsmål, kan du kontakte udviklingskonsulent Karina på: karina@dju.dk eller tlf.: 23 10 29 22.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


DIF-kurser

Hvad handler det om
Danmarks Idræts Forbund (DIF) har en lang række tilbud til trænere, foreningsledere og andre frivillige, som kan dygtiggøre dem inden for de områder, de brænder for.

Tilbuddene spænder vidt – fra korte SPOT- kurser til længerevarende uddannelsestilbud.

Hvad kan jeg bruge det til
Gode trænere gør det sjovere at gå til idræt, og dygtige ledere gør det sjovere at være frivillig i foreningen. Send derfor jeres træner og ledere på kursus og giv dem ny inspiration og motivation til arbejdet i klubben.

Hvordan
På DIFs hjemmeside kan du læse om kurserne og hvordan du tilmelder dig.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er bestyrelsesmedlemmer, trænere og frivillige i klubben.

Hvad koster det
Priserne er meget varierende. Find kursusprisen for det enkelte kursus på DIFs hjemmeside.

Hvor kan jeg finde kurserne
Du finder DIF-kurserne her: http://www.dif.dk/da/foreningsliv/uddannelse

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp

 

Share