På denne side kan du få inspiration og læse om:

  • Inspirationsfolder og gode råd
  • ’Flere piger/kvinder til Ju-Jitsu’ – Fællestræning

Inspirationsfolder og gode råd

Hvad handler det om
En arbejdsgruppe bestående af kvinder har givet deres bud på, hvordan klubber fastholder og rekrutterer flere piger og kvinder til klubben. Det har resulteret i en inspirationsfolder med gode råd og anbefalinger samt inspiration til aktiviteter.

Hvad kan jeg bruge det til
Det kan være svært som pige eller kvinde at finde sin plads i en sport med mange drenge og mænd – både som motionist og som konkurrenceudøver. Derfor skal der tages hånd om de piger og kvinder, der allerede er i gang og dem man ønsker at rekruttere.

Du kan bruge folderen som inspiration til, hvordan I i klubben kan sætte fokus på at fastholde og rekruttere flere piger og kvinder..

Hvordan
Du kan læse folderen elektronisk, printe den eller få den tilsendt af udviklingskonsulenten.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er piger og kvinder.

Hvad koster det
Det er gratis at downloade folderen eller få den tilsendt.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


’Flere piger/kvinder til Ju-Jitsu’ – Fællestræning

Hvad handler det om
Ju-Jitsu er en sportsgren, der er præget af mange mandlige udøvere. Det kan være en udfordring at tage hensyn til både piger og drenge. Tit bliver det på drengenes præmisser. Det kan både være træningsmæssigt men også rent socialt. Det kan være svært som pige eller kvinde at finde sin plads i en sport med mange drenge og mænd – både som motionist og som konkurrenceudøver. Derfor skal der tages hånd om de piger og kvinder, der allerede er i gang. Derfor arrangerer Ju-Jitsu Danmark fællestræning kun for piger og kvinder.

Hvad kan jeg bruge det til
Klubben kan bruge fællestræningerne til at fastholde pigerne og kvinderne i klubben.

Hvordan
Du holder øje med datoen for næste piger/kvinde træning og giver dine kvindelige medlemmer besked herom, evt. arrangerer at der er flere piger der følges til træningen.

Hvem er målgruppen
Målgruppen er piger og kvinder i klubben.

Hvad koster det
Det er gratis for pigerne og kvinderne at deltage i træningen.

Hvor kan jeg få mere information/hjælp
Du kan altid kontakte DJUs udviklingskonsulent Karina (karina@dju.dk / 2310 2922) for mere information og hjælp.


Share