Jubilæumsfolder

I forbindelse med Jubilæum for dansk Ju-Jutsu blev der samlet en folder, der gav et historisk blik og baggrund for det der trænes i de danske klubber i dag.

Da Ju-Jutsuen kom til Danmark

“Det er Erichs skyld det hele”, siger Henrik Sandberg, der formentlig er det allerstørste koryfæ, Ju-Jutsuen nogensinde har haft i Danmark. Vi har sat Henrik Sandberg, Erich Emonds, og Frank Fürst i stævne i et mødelokale på Frederiksberg. Med “det hele”, mener Henrik Sandberg Ju-Jutsuens nu 50-årige historie i Danmark. Alle tre herrer har et betydeligt ansvar for Ju-Jutsuens udbredelse i Danmark, men det var Erich Emonds “skyld”, at det hele begyndte - da han i en ældre Mercedes tog Ju-Jutsuen med over grænsen til Danmark.

Begyndelsen
For lidt mere end 50 år siden mødte Erich Emonds en dansk pige, og den relation udviklede sig så meget, at han til sidst flyttede til Danmark.

Han havde på det tidspunkt trænet Ju-Jutsu i Vesttyskland i 7 år.

I Danmark fandtes Ju-Jutsu ikke, så han deltog i Jiu-Jitsu træning, men var temmelig kritisk over for måden, man trænede på på daværende tidspunkt.

“De trænede forsvar mod stavslag med højre arm. Så sagde jeg OK, nu laver du det med venstre arm. Men det havde de ikke øvet. Og det nytter altså ikke at lære selvforsvar, hvis ikke du kan improvisere”, siger Erich Emonds, der aldrig har været i tvivl om, at Ju-Jutsuen er verdens bedste selvforsvar:

“Du skal ikke bare træne Judo, Aikido eller Karate, du skal træne Ju-Jutsu - for så lærer du at bruge det rigtige redskab, til det rigtige angreb.

Frank Fürst stemmer i: “Det nytter ikke noget at sige, du træner kampsport, hvis ikke du kan forsvare dig. Vi trænede for at kæmpe, hvorimod andre trænede for at træne”.

Efter kort tid fik Erich Emonds inviteret nu afdøde træner Peter Nehls fra det daværende Vesttyskland herop, for at igangsætte en mere professionel opbygning af et dansk Ju-Jutsu miljø, med udgangspunkt i det vesttyske pensum.

Peter Nehls var en enorm trænerkapacitet at få til det lille land Danmark.

Udover at han allerede var vesttysk landstræner, underviste han også vesttysk politi og grænsepoliti i Ju-Jutsu. Og det var faktisk et krav fra det tyske Ju-Jutsu forbund, at hvis man i Danmark ville indføre det tyske system, så skulle Vesttys-kland levere træneren. I 7 år var han landstræner for det danske landshold, sideløbende med trænergerningen for det tyske landshold.

Vingsted 1971

På nogenlunde samme tid gik Henrik Sandberg rundt og dyrkede selvforsvar i Frederiksværk. Her blev man i stedet for

bælter delt op i Guld, Sølv og Bronze.

“Når man havde sølv, måtte man også træne Judo” fortæller en grinende Henrik Sandberg

“En dag i 1971 kom instruktøren og fortalte, at der skulle være en sommerlejr i Vingsted. Den tog jeg med på”. Her mødte han Erich Emonds og Peter Nehls, der underviste i Ju-Jutsu - og på sommerlejren i Vingsted blev den første danske Ju-Jutsu Ka nogensinde gradueret med gult bælte. Det var Henrik Sandberg.

Henrik Sandberg kunne straks se fornuften i det “nye” system:
“På den uge i Vingsted, der lærte vi 18 teknikker for at kunne graduere til gult bælte. Det var helt nyt. Alt det, jeg havde været med til indtil da, var stillestående. Nu begyndte der at komme bevægelse og noget slag og spark”

Og dermed havde Ju-Jutsuen på Vingstedlejren i 1971 fået sin danske dåb.

Erich Emonds startede kort efter Brøndby Budoklub op, og da hans “lærlinge”, der blandt andre talte Henrik Sandberg og Frank Fürst, var blevet dygtige nok, opfordrede han dem til at tage ud og starte nye klubber op i - ofte i allerede eksisterende Judoklubber.

Henrik Sandberg var f.eks træner i 3 forskellige sjællandske klubber på samme tid.
På den måde spredte Ju-Jutsuen sig ud over hele Danmark,

Det danske system

I 7 år var Peter Nehls, der døde i 2012, landstræner. Hans efterfølger i 1979 blev Henrik Sandberg: “Den dag jeg gradu-erede til 3. dan i Fredericia, sagde han, at jeg skulle overtage og blive landstræner”.

Med Henrik Sandberg som landstræner og Frank Fürst i Ju-Jutsu sektionen, var det tid til at løsrive sig lidt fra Vesttys-kland. “Vi fandt ud af, at systemet skulle være mere dansk. Vi havde kørt efter den tyske bog i mange år, men vi ville gerne gøre det dansk”, fortæller Henrik Sandberg.

Det handlede blandt andet om at specialisere teknikkerne, at blive bedre sportsfolk.
“Så begyndte vi at søge specialister i Aikido, Judo og Karate og fik det ind i grundskolerne. Før det trænede vi slag og spark, men ikke delt op i grundskoler”.

Og senere hen kom der også noget til, der revolutionerede Ju-Jutsuen, nemlig Fighting systemet.

Fighting systemet

Henrik Sandberg: “Vi kom ind i et europæisk forbund, og var inviteret til Østrig for at se et EM i 1982. Der havde de et konkurrence system, hvor man lavede såkaldt forudsagt angreb. Men modstanderen måtte paradoksalt nok ikke gøre modstand - andet end at gøre sig stiv som et bræt. Det gik op i hat og briller”

“Så kom jeg med den ide, at der skulle slås, men der skulle samtidig være stil, og man skulle ikke slåes til plukfisk. Det foreslog jeg til vores præsident i 1985, men det ville han ikke høre tale om. Han ville ikke have noget blod ind i sporten”.

“Men sidst på ugen, hvor jeg havde fået et glas vin, satte jeg mig ved siden af ham og gav det et skud til”. Om det var udmattelse eller overtalelse vides ikke, men præsidenten sagde “OK, lad os teste det”.

Det blev testet og Fighting systemet var en realitet Frank Fürst siger:
“Da du lavede Fighting systemet, så blev det lige pludselig interessant at træne Ju-Jutsu. Det var dét, der udviklede Ju-Jutsu nationalt og internationalt”.

Men samtidig er Frank Fürst i dag skeptisk over for konkurrenceelementet i kampsport generelt. Han mener, det strider mod kampsportens DO, eller ånd om man vil, “nemlig at træne dine kundskaber og din mentalitet. Dét, det gælder om, er personlig udvikling”.

Ju-Jutsuens temperatur i dag

I dag dyrker i omegnen af 1.000 mennesker Ju-Jitsu (Ju-Jutsu og Jiu-Jitsu) i Danmark.

Formanden for Ju-Jitsu Danmark Lisbeth Hansen, der også er til stede ved mødet, fortæller: “Vores medlemstal har været stagnerende i mange år. Vi har masser af børn, og vi har masser af ‘rigtigt’ voksne. Men de unge mellem 13 og 24 år - de, der skal blive fremtidens trænere og ledere og landsholdskæmpere - de forsvinder – ikke bare i Ju-Jitsu Danmark, men i klubsport generelt. Og derfor er den aldersgruppe primær målgruppe i den 4-årige strategi, som vi tager hul på nu”.

Frank Fürst håber den udvikling kan vendes:
“Det, der glæder mig, og som jeg har kæmpet for hele mit liv, det er at få nogle sunde unge mennesker til at træne noget, der giver livet indhold og få nogle forsvarsteknikker, der kan bruges til noget.

Alle de sjove oplevelser, vi har haft, kunne jeg godt tænke mig, at de fik i dag”.

Erich Emonds

Opstart af Ju Jutsu i Danmark 1971 og i samarbejde med Peter Nehls, Tyskland

Sektionsformand Ju Jutsu Danmark 1978

Gradueringer
Gradueret i tysk Ju Jutsu i 7år inden. Fra 1965 -5. kyu – 1972 - 4, 3, 2 kyu – 1972 - 1 kyu – 1973 -1 dan – 1973

Henrik Sandberg

Gradueringer og æresbevisninger

8.dan 2014 Æresgrad

5 Kyu 1972 Ju Jutsu - 1.dan 1976. -2.dan 1977. - 3.dan 1979. - 4.dan 1982 - 5.dan 1987 -6. Dan 1991 – 7. Dan 2006 Æresgrad – 8.dan 2014 Æresgrad.
Sølvmærket 1969 – Selvforsvar
4. kyu 1971 – Judo
2. kyu Aikido -

1. kyu Shotokan Karate. Uofficiel dansk mester.
Æresmedlem af Ju Jitsu Danmark. 2007

Chef-/ Instruktør og Klubformand

Chefinstruktør i Haku-tei, Frederiksværk. Træner i flere andre klubber: Helsingør – Frederikssund – Gentofte. Chefinstruktør i Herlev og primært chefinstruktør i Greve Budo Klub /Greve Ju Jutsu Klub i næsten 40 år.

Formand for Teknisk Råd /landstræner

Hovedansvarlig for udviklet det danske Ju Jutsu pensum i samarbejde med flere meget dygtige JJ kaer. Det første i 1985. Land-stræner i en lang årrække fra 1979 herunder landsdækkende træningslejre og instruktøruddannelser. Ansvarlig for undervisning af instruktører, pensum og dan kollegie. Gradueringsdommer/-ansvarlig. I mange år formand for Teknisk Råd og ansvarlig for gradueringer samt selve gradueringsdommeruddannelse og – udvælgelse

Formand for IJJF udvalget og internationale positioner

Introduktion af kampsystemet i IJJF - Udarbejdede forslag til nyt kampsystem, som blev vedtaget og sidenhen videreudviklet til det i dag. Medunderskriver på indmeldelse af Ju Jutsu i EJJF. Repræsentant for Teknisk råd i EJJF samarbejdet. IJJF dommer. Vice Præsident og ansvarlig for udvikling og gennemførelse af international dommeruddannelse i IJJF. Ansvarlig for dommeruddannelse i Danmark I mere end 20 år

Arrangør af nationale og internationale stævner og lejre

Diverse træningslejre i ind-og udland: Tyskland, Østrig, Sverige, Japan, Frankrig mfl. Mesterskaber - Danmarksmesterskaber. Medar-rangør af internationale stævner inkl. World Cup, Valby.

Frank Fürst

Gradueringer:

1995 3. dan – æresgrad . Trænet og gradueret i andre budosporter: Taekwondo, Karate – Aikido og Judo

Chef-/træner

Chefinstruktør i flere klubber: Brøndby Judo og Ju Jutsu klub - Herlev Judo og Ju Jutsu klub - Hillerød Budoklub - Ju Jutsu Dojo København

Formandsposter; Formand for Dansk Judo Union, Formand for Dansk Judo & Ju-Jitsu Union Formand for Ordens- og Amatørudvalget i Dansk Karate Forbund Klubstart: Hillerød Budoklub og Ju Jutsu Dojo KøbenhavnSamt mange andre sektions- og unionsposter: bla. som sektionskasser i sektionen; Medlem af DJU Hovedbestyrelsen i en lang årrække.

Medarrangør af stævner og lejre

Nationale og internationale stævner. Diverse træningslejre i ind-og udland: Tyskland, Østrig, Sverige, Japan, Frankrig mfl.

DM – internationale stævner – EM - World Cup – VM.

Æresbevisninger og tillidsposter

Æresmedlem af DJU (2006) og Ju-Jitsu Section /DJU (2007)Ju Jitsu International Federation – Honorary Member of the Board (2004)European Ju Jitsu Union (2017)

Internationale poster

IJJF udvalgsmedlem i Danmark (20 år). IJJF 2. Vice president. IJJF General Secretary.

JJIF repræsentant på IWGA årlige generalforsamling. IJJF A-dommer

Mesterskaber
Dansk mester