Ju-Jitsu Danmark har udviklet en lang række tilbud – klubservices – til gavn for dig og din klub.

Alle klubservices er beskrevet under dette menupunkt, så du hurtigt kan danne dig et overblik over alle tilbud og dermed finde ud af, hvad netop din klub har brug for nu.

I menupunktet til venstre kan du vælge mellem tre overordnede emner.

  • Synlighed og rekruttering
  • Træning og klubbens ressourcer
  • Drift og udvikling af klubben

 

Under hvert overordnet emne finder du en række klubservices. Hver klubservice er beskrevet kort på en enkelt side, – blandt andet hvad den enkelte service handler om, og hvordan du finder mere information herom.

Under det nederste menupunkt til venstre er det muligt at downloade en kort beskrivelse af alle klubservices i én samlet fil.

Ju-Jitsu Danmarks klubservices er løbende under udvikling.

Spørgsmål kan rettes til info@ju-jitsu.dk eller til udviklingskonsulent Karina Sørensen (karina@dju.dk / 2310 2922).

Share